รหัสสินค้า TTB611
ชื่อสินค้า หน้าโต๊ะ
ราคา  400 บาท
รายละเอียด