เก้าอี้จัดเลี้ยงพนักพิงเหลี่ยม  

 ขาคาดเหล็ก ( ขาเอ ) เหล็กเหลี่ยม 3/4″ x 3/4″ หนา 1-1.2 มิล.

 

ราคาต่ำสูง

ต่ำสุด, สูงสุด