สูง 80.5 ลีก 53.5 กว้าง 39 ซม.

พื้นถึงที่นั่ง 43.5

เก้าอี้ซุปเบอร์ สีน้ำเงิน สีแดง

หนัก 2 ก.ก.

ราคา 125 บาท