เก้าอี้หน้าไม้ยางพารา โครงขาเหล็กอย่างหนา พ่นสีขาว

ความสูง  18 นิ้ว   ราคา   300.- บาท
ความสูง  24 นิ้ว  ราคา    390.- บาท
ความสูง  30 นิ้ว   ราคา    450.- บาท