รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า เตียงเหล็ก 5  ฟุต
ราคา 1450
รายละเอียด  SIZE เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต เสา 2 นิ้ว เตียงเหล็ก 5 ฟุต เสา 2 นิ้ว เตียงเหล็ก 6 ฟ ุต เสา 2 นิ้ว…