เก้าอี้สาธารณะสแตนเลส 4 ที่นั่ง

เก้าอี้แถวพักคอย เก้าอี้สาธารณะหรือ Public chair  คุณสมบัติใช้สำหรับนั่งพักคอยในพื้นที่ส่วนกลางสาธารณะ เก้าอี้แถวรุ่นเบาะ 4 ที่นั่ง โครงสร้างแข็งแรงด้วยการใช้วัสดุเกรดสูง แข็งแรงคงทน เก้าอี้แถวรู้ดี เก้าอี้สาธารณะ ราคาประหยัดสูงสุด เก้าอี้ผ่านการรับรองและยังได้มาตรฐานแบบสากล