เก้าอี้แถวโพลีเลคเชอร์ 4 ที่นั่ง LCPT4

ขนาดกว้าง 69 x ยาว 225 x สูง 76 ซม.