รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า : TM4F
ชื่อสินค้า : โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต TM4F
ขนาดโต๊ะ : 123(W) x 67(D) x 75.3(H) cm. (4 ฟุต)