โต๊ะโรงอาหารขาตัว J ไม้เต็ง

ขนาด 60×120 ซม. ราคา 6,400 บาท

ขนาด 60×150 ซม. ราคา 6,900 บาท

ขนาด 60×180 ซม. ราคา 7,300 บาท

ขนาด 75×120 ซม. ราคา 7,000 บาท

ขนาด 75×150 ซม. ราคา 8,000 บาท

ขนาด 75×180 ซม. ราคา 8,300 บาท