ขนาด 60*120*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3600 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4200 บาท

ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4900 บาท

ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 4500 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 5300 บาท

ขนาด 75*180*75 ซม
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 5600 บาท