รหัสสินค้า STB 215-1
ชื่อสินค้า ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ราคา  3,500 บาท
รายละเอียด