รหัสสินค้า STB 212
ชื่อสินค้า ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
ราคา  8,700 บาท
รายละเอียด