รหัสสินค้า STB 212
ชื่อสินค้า ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รายละเอียด