รหัสสินค้า STB 214
ชื่อสินค้า ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้
รายละเอียด 1 ชุดประกอบด้วย

โต๊ะพับ ขนาด 45*180 จำนวน 2 ตัว
โต๊ะมุม 45 (ครึ่งวงกลม) 2ตัว
เก้าอี้จัดเลี้ยง 12 ตัว